Preguntes freqüents

Aquestes són les preguntes més freqüents sobre la franquícia Egar365 que ens fan arribar els nostres clients.

Necessito experiència o formació acadèmica prèvia?

En principi no necessita cap experiència del sector ni cap formació acadèmica determinada. El nostre departament d’expansió realitza una selecció cuidadosa dels nostres franquiciats, ja que representen la nostre marca comercial en el territori nacional. Més que coneixements, valorem actituds i aptituds, com vocació emprendedora, perfil comercial, vocació social, capacitat de autogestió y altres que estiguin lligades al nostre sector.

Quins són les vies de negoci que ofereix EGAR365?

El nostre principal negoci es fonamenta en la selecció, gestió i intermediació de personal d’ajuda a domicili, però no és l’únic. A més pot obtenir ingressos de les següents vies de negoci:

  • Venda d’ajudes tècniques per a persones amb mobilitat reduïda (no és necessari tenir obert local comercial ni exposició, ja que les vendes es poden fer directament per catàleg, el qual suposa un guany directe i sense despesa afegida).
  • Lloguer d’ajudes tècniques (directament les pot oferir també per catàleg, només necessitarà un traster o espai per guardar-les)
  • Gestió de Servei Privat de Teleassistència.
  • Intermediació en el muntatge de solucions per eliminar barreres arquitectòniques (elevadors, ascensor, rampes, etc.)
  • Intermediació en el servei d’altres professionals relacionats amb el sector (reformes de lavabos, perruqueria a domicili, podòlegs, fisioterapeutes, etc.)

Es requereix una oficina o local propi?

El nostre model de negoci permet començar l’activitat des del seu propi domicili, perquè comptem amb mitjans informàtics que en faciliten la gestió sense necessitat d’una infraestructura administrativa o comercial. Tot i que pot ampliar-lo a mesura que vagi creixent.

Quines característiques hauria de tenir l’oficina o el local comercial?

El nostre model permet situar el negoci en una zona no estrictament comercial, ja que va molt lligat al sector de serveis. Per tant pot situar-se a un preu de lloguer o de compra molt més raonable. Pot obrir un local amb exposició de botiga a partir de 40 m2 en qualsevol àrea comercial de la seva zona, amb el vistiplau del nostre departament d’expansió que prèviament haurà d’haver aprovat favorablement el seu posicionament de negoci.

Quin es el nombre personal necessito per començar el negoci?

L’avantatge és que pot començar el negoci una única persona auto-ocupant-se. A mesura que vagi creixent la seva capacitat de negoci, podrà anar incorporant personal.

Quin tipus de forma jurídica requereixo?

Estrictament no implica cap tipus de forma jurídica. Fins i tot podria començar una única persona autònoma.

Tindré exclusivitat de zona?

Sí, i serà determinada en funció del seu municipi d’actuació, tenint en compte habitants per zona comercial.

Quants habitants ha de tenir la zona d’impacte per iniciar negoci?

Un mínim d’uns 50.000 habitants en zona d’impacte comercial.

En el Pla de Formació arribaré a conèixer totalment el funcionament del negoci?

Realitzarà 24 hores efectives de formació distribuïdes en tres dies lectius, realitzada per diferents professionals especialitzats en les diferents àrees del negoci (selecció de personal, captació i seguiment de clients, operativa de gestió a través d’una aplicació informàtica feta a mida per EGAR365, màrqueting comercial, resolució d’incidències, tràmits administratius davant organismes oficials, etc.) a més, tindrà l’oportunitat de fer pràctiques en un dels nostres centres pilots.

A part de la formació presencial, tindrà el corresponent package o manual operatiu, que garantirà l’èxit comercial i econòmic del nostre negoci.

Un cop posat en funcionament el negoci, com podré resoldre els meus dubtes?

Vostè comptarà amb un servei telefònic permanent que li permetrà resoldre qualsevol dubte dins del nostre horari d’atenció al franquiciat (dies laborables de 9:30h a 13h i de 15h a 19h).

Tindré formació continuada per part del franquiciador?

Vostè estarà assessorat contínuament en les diferents àrees del nostre negoci. A més de tenir una formació continuada, rebrà informació periòdica relacionada amb canvis legislatius al nostre sector, actualitzacions de l’aplicació informàtica de gestió, campanyes comercials, estratègies de posicionament en xarxes, etc.

EGAR365 és una marca i un servei degudament registrat?

EGAR365 està inscrita com a marca nacional a l’Oficina de Patents i Marques adherida al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, nº 2950869/X. També com a empresa franquiciadora consta inscrita al Registre de Franquiciats amb el nº 2014/3208/09/08/8F, adherit a la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

EGAR365 té presència a internet i xarxes socials?

La nostra empresa aposta per les noves tecnologies i per tant estem presents en diferents xarxes socials, com Facebook o Twitter.

Hauré de pagar cànon de publicitat?

EGAR365 no exigirà uns mínims de cànon de publicitat. Entenem que és un variant que el mateix franquiciat ha de valorar. Sí li podrem ajudar a establir l’estratègia publicitària més adequada en funció de les seves possibilitats econòmiques.

Com em coneixeran els meus futurs clients?

A la formació que rebrà abans d’iniciar la seva activitat, el nostre personal formador li orientarà i mostrarà els mecanismes de captació de clients i canals publicitaris que la nostra experiència en el sector han confirmat que són efectius.

EGAR365 m’ajudarà a buscar la zona més adequada per obrir el meu negoci?

L’experiència en el sector possibilita que EGAR365 conegui amb exactitud quin és el posicionament geogràfic més adequat perquè el negoci sigui viable econòmicament. Les propostes del franquiciat seran ateses i estudiades, encara que EGAR365 es reserva el dret de fer-li recomanacions sobre el posicionament geogràfic i estratègic més òptim.

Com puc saber si EGAR365 és una empresa solvent, professional i prou preparada per actuar com a empresa franquiciadora?

Creiem que la transparència ha de ser el valor més destacat que ens ajudi a relacionar-nos de manera mercantil amb els nostres franquiciats. La solvència econòmica de la nostra empresa es pot trobar acreditada en els fitxers informàtics d’Agència Tributària i Registre Mercantil, que poden consultar-se amb les següents dades d’inscripció:

EGAR365, S.L. Registre Mercantil, 18 Octubre de 2010, INSCRITA al TOMO 42154, FOLI 165, FULLA B 402012, INSCRIPCIÓ 1ª – CIF B-65418907.

La nostra viabilitat professional com a empresa i marca resta constatada per la pròpia experiència. Des de la seva creació l’any 2009, tot i la crisi econòmica i social del nostre país, la trajectòria de creixement de EGAR365 ha estat constant a l’alça. Els resultats econòmics positius es deriven de l’aplicació de les noves tecnologies en la gestió diària del negoci i l’aposta per un personal professional que treballa amb protocols propis d’actuació. Unes eines que també es posen a disposició dels nostres franquiciats i que poden ser la raó per assegurar l’èxit del seu propi negoci.

Tot i així, la nostra presència en el mercat nacional respon sempre a criteris de creixement ajustats als nostres mitjans. L’expansió com a empresa i marca no és l’objectiu principal sinó la possibilitat de compartir amb altres emprenedors i emprenedores la viabilitat del nostre negoci, que ens ajudin a incrementar la notorietat de la nostra marca. D’aquí el nostre compromís amb els nostres franquiciats és prioritzar que podem donar-li el suport òptim que necessiten per fer créixer el seu propi negoci, basant-se en la comunicació interna, estratègies comercials conjuntes i formació continuada.

Si tinc necessitats financeres puc contactar amb alguna entitat que conegui el projecte i la solvència de EGAR365?

EGAR365 té conveni de col·laboració amb una entitat bancària situada en territori nacional que coneix perfectament el nostre model de negoci i que pot posar a disposició dels nostres franquiciats condicions especials en productes financers i bancaris.

Podré conèixer algun centre de treball pilot i fer pràctiques?

Dins dels tres dies de formació, els nostres franquiciats podran realitzar pràctiques en un centre de treball pilot i conèixer de primera mà com funciona el nostre negoci.

FRANQUICIA
Vols obrir el teu propi negoci? T’ho posem fàcil
FRANQUICIA