Després del Japó, Espanya és el país amb major esperança de vida segons l’OCDE. 17.000 persones tenen 100 anys o més.